SAP FI 財務會計系統實用班

SAP FI開課資訊 【最近開課日期】2024年7月梯次,周末班9:00-16:00 (確定開班,學員人數3,尚餘5席) 立即報名 SAP FI課程介紹 企業資源規劃(ERP)系統係一個整合性的、即時...

在〈SAP FI 財務會計系統實用班〉中留言功能已關閉

SAP HANA 資料庫實用班

SAP HANA開課資訊 【最近開課日期】2024年,每周六日9:00-16:00 (招生中,剩餘名額10位,報名截止日:滿額開班) 立即報名 SAP HANA課程介紹 SAP HANA是最新一代的商...

在〈SAP HANA 資料庫實用班〉中留言功能已關閉

SAP SD 銷售訂單管理系統實用班

SAP SD開課資訊 【最近開課日期】2024/4/13~5/4,每周六日9:00-16:00 (報名人數4,達6人開班,尚有3席) 立即報名 SAP SD課程介紹 SAP SD銷售訂單管理涵蓋了從訂...

在〈SAP SD 銷售訂單管理系統實用班〉中留言功能已關閉